Apmācība tiek veikta, pamatojoties uz valsts akreditētu interešu izglītības programmu. Vecākiem ir iespējas atgūt IIN par apmaksātajām šaha nodarbībām.

Audzēkņi tiek nodrošināti ar šaha inventāru, kas ir atbilstošs mūsdienu šaha standartiem (treniņos izmantotais figūru veids tiek lietots arī profesionālos šaha turnīros).

Vizuālie uzskates materiāli skaidrā un saprotamā veidā tiek demonstrēti uz projektora, praktiskos uzdevumus ir iespējams veikt gan pie šaha galdiņiem, gan arī izmatojot planšetdatorus. 

Katrs audzēknis tiek nodrošināts ar mācību mapi, kas regulāri tiek papildināta ar audzēkņa sagatavotības līmenim un spējām atbilstošiem uzdevumiem.

Nodarbībās iegūtās teorētiskās zināšanas tiek pārbaudītas un nostiprinātas dažādos treniņgrupas turnīros un praktiskajos uzdevumos.