Šaha nodarbības Babītes vidusskolā.

Pirmdiena: 423.A (jaunais korpuss), trešdiena: 332. (vecais korpuss), ceturtdiena: 221. (vecais korpuss).

No plkst. 14:00 līdz plkst. 14:40 (pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās) 

No plkst. 14:40 līdz plkst. 15:20 (pirmdienās un trešdienās) 

No plkst. 15:20 līdz plkst. 16:00 (pirmdienās un trešdienās) 

Vienas nodarbības maksa 7 EUR (viena mācību stunda). Katra mēneša beigās tiek apkopotas apmeklētās nodarbības un izrakstīts elektroniskais rēķins. Apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu.