Šaha nodarbības Rīgas Franču licejā.

Nodarbības notiek 113. telpā (pirmajā stāvā).

  • Otrdiena plkst. 14:45 līdz plkst. 15:25 (ieteicamais nodarbību laiks 3.-6. klašu skolēniem).
  • Otrdiena plkst. 15:35 līdz plkst. 16:15 (ieteicamais nodarbību laiks 1.-2. klašu skolēniem).
  • Piektdiena plkst. 14:45 līdz plkst. 15:25 (ieteicamais nodarbību laiks 3.-6. klašu skolēniem).
  • Piektdiena plkst. 15:35 līdz plkst. 16:15 (ieteicamais nodarbību laiks 1.-2. klašu skolēniem).

Vienas nodarbības maksa 7 EUR (viena mācību stunda). Katra mēneša beigās tiek apkopotas apmeklētās nodarbības un izrakstīts elektroniskais rēķins. Apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu.

Nodarbības tiks uzsāktas 10. oktobrī.