Šaha nodarbības Rīgas Franču licejā.

113. kabinets

No plkst. 14:45 līdz plkst. 15:25 (otrdienās un piektdienās)

No plkst. 15:25 līdz plkst. 16:15 (otrdienās un piektdienās)

Vienas nodarbības maksa 7 EUR (viena mācību stunda). Katra mēneša beigās tiek apkopotas apmeklētās nodarbības un izrakstīts elektroniskais rēķins. Apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu.