Šaha nodarbības Rīgas Franču licejā.

Mēness iela 8. 402. kabinets. Kabinets atrodas 4. stāvā, dalībniekiem ir jādodas augšā par baltajām spirālveida kāpnēm, kas atrodas pie aktu zāles, pēc tam ir jādodas pa labi. 

  • 3.-6. klases- otrdienas un piektdienas no plkst. 14.45 līdz plkst. 15.25 
  • 1.-2. klases- otrdienas un piektdienas no plkst. 15.35 līdz plkst. 16.15

Vienas nodarbības maksa 7 EUR (viena mācību stunda). Katra mēneša beigās tiek apkopotas apmeklētās nodarbības un izrakstīts elektroniskais rēķins. Apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu.